16 november 2019 – Barendrecht

Op 16 november gaan we naar Barendrecht voor een gezamenlijke bijeenkomst met onze collega’s van Zuid. Hans van Gelder zal een inleiding houden over ordinaria uit het Liedboek en het begeleiden ervan. Niels Jan van den Hoek is de organist. Ik verwijs graag naar de bijdrage van ‘Zuid’ in deze NotaBene.

Bereikbaarheid:

  • – Met OV vanaf Rotterdam CS: tram 25 richting Carnisselanden, een rechtstreekse verbinding. De tram stopt na ca. een half uur bijna voor de deur van het kerkgebouw. Tram vertrekt elke 10 minuten, neem die van 13.12 of 13.22 uur.
  • – Met de auto: vanaf de Zuidelijke ring (A15) naar de A29 richting Bergen op Zoom. De eerste afslag (20) is Carnisselanden. Verder navigatie raadplegen of routeplanner. Bij de kerk en in de omgeving is vrije parkeergelegenheid.
  • Op zaterdag 18 januari 2020vindt de belangrijke jaarvergadering plaats, in Katwijk.

Het jaarprogramma voor 2020 is klaar:
– Januari Jaarvergadering in de Vredeskerk in Katwijk (Rob van Efferink)
– Maart Bezoek aan het Witteorgel in de Dorpskerk van Maasland
– April (samen met Zuid) Bezoek aan de drie orgels van de Dorpskerk van Wassenaar (Rijk Jansen)
– Juni/juli(?) Speelmiddag op het gerestaureerde orgel van de Nieuwe Kerk in Den Haag
– September Orgelwandeltocht in Zoetermeer.
– Oktober/november Gezamenlijke bijeenkomst te organiseren door Zuid.

De grote vraag is of de afdeling Zuid-Holland Noord dan nog bestaat. Het bestuur treedt nl. in januari af. De vraag is of er zich voordien nieuwe bestuursleden melden. Dat komt aan de orde tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 5 oktober in de RK-kerk van Pijnacker.

5 oktober 2019 -Pijnacker

Het ledenreferendum over de toekomst van de afdeling vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019 in Pijnacker.

We zijn dan te gast in de R.-K. Kerk van Pijnacker, waar het Adema-orgel uit 1899 in 2018 uitgebreid en gerestaureerd is door de firma Adema (Ronald van Baekel). Gastheer Ed van Aken zal ons er alles over kunnen vertellen en het demonstreren.

Na de pauze kunnen de aanwezigen spelen. Opgave vooraf is niet nodig. Graag maximaal 7 minuten.

Daarna zal niemand minder dan Bert den Hertog een (openbaar) concert geven. Hij zal werken spelen van o.a. J.S. Bach, Franck, Alain, Gigout en De Klerk.

We beginnen die middag in gesprek met elkaar over de toekomst van de afdeling. Bert den Hertog zal als lid van het hoofdbestuurslid ook een inbreng hebben.

We verwachten een zeer grote opkomst. Graag tot dan.

We beginnen om 14.00 uur. Er kan op het terrein van de kerk (gratis) geparkeerd worden.

Zaterdag 11 mei 2019 excursie naar Gouda en en Ouderkerk aan den IJssel

We zijn welkom bij de jaarlijkse excursie van ‘Zuid’. Kerken in Gouda en Ouderkerk aan den IJssel worden bezocht o.l.v. Gerben van Mourik. Deze locaties zijn prima bereikbaar ook voor onze leden.
Meer info zie afdeling Zuid-Holland zuid

Op het moment van schrijven van deze bijdrage hebben we net het 10-jarig bestaan van (onze afdeling van) de KVOK, ook in aanwezigheid van collega’s van Zuid en een lid van het Hoofdbestuur. Bij de bijeenkomst in Valkenburg aan den Rijn stond ook het nieuwe orgel, gebouwd door de firma Nijsse centraal. Het komt in Nederland nog maar zelden voor dat er een nieuw drie-klaviersorgel wordt gebouwd.
Dat was onze 4-e bijeenkomst van dit jaar. De 5-e activiteit is het aanhaken bij de jaarlijkse excursie van onze collega’s van Zuid, op zaterdag 11 mei in Gouda en Ouderkerk aan den IJssel. Ik verwijs graag naar het bericht van ‘Zuid’. inschrijven kan nog net, tot 1 mei a.s.
Op 1 juni vindt in Steenwijk de jaarvergadering van de KVOK plaats. Meer informatie staat elders in deze NotaBene.
En dan begint onze zomerstop.
Op 5 oktober ontmoeten we elkaar weer, in Pijnacker. Na een recent bezoek aan het gerestaureerde Knipscheerorgel in de Dorpskerk aldaar zijn we deze keer te gast in de RK-kerk. Het uitgebreid gerestaureerde Adema-orgel is het doel van ons bezoek.

Zaterdag 13 april 2019 Hervormde Dorpskerk van Valkenburg aan den Rijn

Het gebeurt niet vaak dat er een nieuw orgel wordt gebouwd. In de Hervormde Dorpskerk van Valkenburg aan den Rijn is dat wel het geval. Het heeft drie klavieren en bestaat uit pijpwerk van twee andere orgels, bestaand pijpwerk en nieuw pijpwerk, in totaal 34 stemmen. Het resultaat mogen we zaterdag 13 april beluisteren. Dan zijn we welkom bij onze gastheer Ton Baris. Ook de bouwer Rene Nijsse (Oud-Sabbinge) is erbij. Hij zal niet alleen een toelichting geven, hij bespeelt ook het orgel. Onze gastheer zal dat ook doen. Daarna is er voor ons de mogelijkheid om te spelen. Het thema van deze middag is Festivo.
Ook de kerk zelf is de moeite van het bekijken waard. De gebrandschilderde ramen zijn prachtig. Een lust voor het oog (ook van onze huisfotograaf). Meer informatie ook over de dispositie vindt u hier: http://www.orgelnieuws.nl/hervormd-valkenburg-neemt-nieuw-nijsse-orgel-in-gebruik/.
We beginnen om 14.00 uur. Vanaf 16.00 uur is er een borrel t.g.v. het 10-jarig bestaan van de KVOK en dus van onze bloeiende afdeling. Er worden ook gasten uitgenodigd. Leden die niet (regelmatig) komen zijn van harte welkom.
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft onze ‘huiscomponist’ Frank van de Beld een feestelijke hymne gecomponeerd. Hij zal die voorafgaande aan de borrel laten horen. Ook Rob van Efferink zal een toepasselijke noot ten gehore brengen.
En misschien komt er ook en feestrede. Wie iets wil spelen kan dat opgeven tot 8 april.

Zaterdag 23 maart 2019 Adventskerk in Alphen aan den Rijn

De afdeling ‘Noord’ en ‘Zuid’ komen op zaterdag 23 maart bij elkaar in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Gastheer Simon Stelling zal een boeiende inleiding houden over Zuid-Duitse romantische muziek. Op het Steinmeyerorgel (1922) klinkt deze muziek voortreffelijk. Aansluitend aan deze bijeenkomst zal hij een concert geven. Meer gegevens volgen nog.
De afdelingen ‘Noord’ en ‘Zuid’ komen op zaterdag 23 maart bij een in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Gastheer Simon Stelling zal een boeiende inleiding houden over Zuid-Duitse romantische muziek. Op het Steinmeyerorgel (1922) klinkt deze muziek voortreffelijk. Na een demonstratie door Simon Stelling zijn de leden uitgenodigd om passende muziek te spelen. Suggestie: Louis James Alfred Lefébure-Wély (150 jaar geleden overleden). Graag opgave voor 19 maart, max. 8 minuten, bij Marcus van Driel (leden van ‘Zuid’), bij ondergetekende (leden van ‘Noord’)
Aansluitend aan deze bijeenkomst zal hij een (openbaar) concert geven met werken van Reubke, Wagner en Liszt.
We beginnen om 14.00 uur. Het adres is Julianastraat 69, 2405 CG Alphen aan den Rijn. Parkeren in de binnenstad is mogelijk in een parkeergarage.

Zaterdag 16 februari 2019 Bonifaciuskerk te Rijswijk

Op zaterdag 16 februari zijn we om 14.00 uur te gast in de Bonifaciuskerk te Rijswijk. Thema: 3 orgels (Kam & Van der Meulen, 1839-1841, Gradussen, 1880 en Van Vulpen, 1957), drie klankkleuren. Gerard Legierse is onze gastheer.
We zullen die middag ook samen zingen onder deskundige leiding.

Zaterdag 19 januari 2019 Jaarvergadering in Pijnacker

De jaarvergadering vindt plaats op zaterdag 19 januari 2019 in de Dorpskerk in Pijnacker om 14.00 uur.
De leden krijgen begin januari de agenda, het jaarverslag 2019, het activiteitenprogramma 2019 en de financiele stukken.
Na de pauze maken we kennis met het recent gerestaureerde Knipscheerorgel (1830).
Deze restauratie door Consultare/Skrable onder adviseurschap van Aart Bergwerff heeft veel lof gekregen. Na uitleg en demonstratie o.a. door onze gastheer Bartjan Geleijnse en collega-organisten van de Dorpskerk is er speelgelegenheid voor de aanwezigen. Opgeven graag voor 14 januari.
Parkeren (gratis) is geen probleem.

Vincent Hildebrandt viert zijn 50-jarig organistenjubileum

Tijdens een drukbezocht slotconcert van de serie Orgelconcerten bij Kaarslicht in de Abdijkerk te Den Haag-Loosduinen is op zaterdag 30 november  gevierd dat Vincent Hildebrandt, de hoofdorganist van deze kerk, 50 jaar geleden bij de toenmalige Loosduinse Hervormde Gemeente tot organist werd benoemd. De nu 65 jarige Vincent was dus pas 15 jaar oud toen de kerkvoogden hem de sleutel van kerk en orgel toevertrouwden.

Daarvan hebben ze nooit spijt gekregen. Na de restauratie van de kerk  in 1974 nam de intussen tot arts in opleiding uitgegroeide student het initiatief om deze wat in een uithoek van Den Haag gelegen kerk op allerlei manieren onder de aandacht te brengen. Hij schreef een boekje over de geschiedenis van de kerk en zorgde ervoor dat liturgie en kerkmuziek  binnen dit acht eeuwen oude gebouw op orde kwamen. Een cantorij werd opgericht en hij organiseerde ieder jaar een serie orgelconcerten. Met name na de restauratie van het ruim twee eeuwen oude orgel in 2006 kreeg die serie meer gewicht. De mede door hem opgerichte Arie Molenkamp Stichting breidde de concertcyclus uit met een gevarieerde reeks van klassieke concerten, gegeven door diverse ensembles, instrumentalisten en koren. Vanaf 2009 is er sprake van meer dan twintig concerten per jaar, waardoor de Abdijkerk met name voor Den Haag Zuidwest een belangrijk concertpodium is geworden.

Naast de wekelijkse inbreng van Hildebrandt als organist bij de inmiddels ontstane PKN-gemeente van Loosduinen-centrum was de jubilaris  een betrokken adviseur bij de restauratie van het orgel in 2006.
Kerkenraad en kerkelijke gemeente kunnen op hem rekenen als het gaat om de totstandkoming van de wekelijkse liturgie. De activiteiten van de eerder genoemde Arie Molenkamp Stichting draaien op zijn degelijke invulling van het secretariaat. Naast een voortreffelijke website (www.orquesdeparis.fr) waarop een groot gedeelte van het Parijse orgelbestand is gedocumenteerd, zijn er ook een aantal door hem ontwikkelde sites op het web aanwezig over de verschillende protestantse kerken van Den Haag Zuidwest.

Bij zijn 40-jarig jubileum is hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 2016 ontvang hij van de Franse Société Acedémique (ASL) de Médaille d’Argent.

Deze staat van dienst was voor B & W van de Gemeente Den Haag aanleiding om na afloop van het  jubileumconcert de jubilaris te vereren met een bezoek door wethouder Kavita Parbhudayal.
Na een fraaie speech overhandigde zij aan Vincent de Haagse Stadspenning, compleet met een oorkonde. Hierop volgde een door velen (ook KVOK-leden) bezochte receptie.

Vincent, ook de leden van de afdeling Zuid-Holland Noord, feliciteren je van harte met je jubileum.

In memoriam – Jacques van Oosterom

Op 13 november j.l. overleed ons verenigingslid Jacques van Oosterom in de leeftijd van 84 jaar. Muziek speelde een grote rol in zijn leven. Op jonge leeftijd kreeg hij al harmonium en pianoles van de Hr. Geerts in Zoetermeer later volgde hij nog lessen bij o.a. Ronald de Jong te Zoetermeer. Hij volgde veel bijscholingscursussen en maakte veel muziekreizen.

Ook stond hij aan de wieg van meerdere koren. Op 12 maart 1958 was hij een van de oprichters van Cantate Deo in Zoetermeer. Bij zijn afscheidsdienst was het koor er ook om muzikaal afscheid van hem nemen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door onze collega Joop Dekkers op het (hauptwerk) orgel..

Op 12-5-1962 kreeg hij zijn aanstellingsbrief als organist van de Pelgrimskerk in Zoetermeer. Bij deze kerk heeft hij het niet alleen gelaten. In alle kerken in Zoetermeer was hij nog actief. In Zoetermeer heeft hij in de RK kerken meerdere malen diverse zangkoren op de been gehouden. Tot drie maanden geleden was hij nog actief, toen werd het wegens ziekte niet meer mogelijk. Hij moest toen afscheid nemen in de Ichthuskerk Zoetermeer PKN, RK Gemengd Koor te Bleiswijk, R.K. Nicolaaskerk Zoetermeer, In Pijnacker in een woonzorgcentrum.

Jacques kreeg op 10 oktober j.l. nog een Chapeaubeeldje uit handen van de Burgemeester en Wethouder van Zoetermeer uitgereikt. Dit voor zijn jaren lange inzet als o.a. Stadsgids, suppoost van het Stadsmuseum en muzikaal begeleider in meerdere verzorgingshuizen. Daarnaast was hij als voormalige eigenaar van schoenwinkel van Oosterom ruim dertig jaar actief in de winkeliersvereniging. Ook was hij nog een korte periode lid van ons afdelingsbestuur afdeling ZH-Noord. We gedenken Jacques in grote dankbaarheid, hij was een innemende persoonlijkheid stond altijd voor andere klaar.Wij wensen zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen sterkte toe bij dit verlies.

Jos den Boer ZH-Noord

Jubileum Jeanne Bouwmeester

Op zondag 5 mei 2019 werd in de dorpskerk van Schipluiden een niet alledaags jubileum gevierd. Twee organisten zijn dan resp. 60 jaar en 65 jaar in functie.
KVOK lid Jeanne Bouwmeester is 65 jaar organist. Begonnen bij de Geref. Kerk van Delft en Schipluiden is zij nu al weer geruime tijd een der organisten van de Protestantse Gemeente van de Dorpskerk Schipluiden. Ook worden er door haar diensten begeleid in de R.K. Sint Jacobuskerk van Schipluiden en begeleid zij een plaatselijk koor in de Jacobuskerk en de cantorij van de Dorpskerk.
Na de huldiging en de toespraak en overhandiging van de oorkonde tijdens de kerkdienst van 5 mei j.l. volgden een geanimeerde receptie waar velen acte de presence gaven.
Gert Jan Hol, organist Dorpskerk Schipluiden