16 november 2019 Ordinaria uit het Liedboek in Barendrecht

Op 16 november staan de ordinaria uit het Liedboek centraal.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Barendrecht (Kerkelijk centrum Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA).
Hans van Gelder vertelt ons over de achtergronden van de ordinaria. Uiteraard zullen we enkele ordinaria met elkaar zingen en bespreken.
Niels-Jan van der Hoek, organist van de Andreaskerk in Rotterdam, zal ons begeleiden. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de koraalvoorspelen uit het Dritter Teil der Clavierübung van Johann Sebastian Bach, in de volksmond ook wel de grote en kleine orgelmis genoemd.

Bereikbaarheid:

  • – Met OV vanaf Rotterdam CS: tram 25 richting Carnisselanden, een rechtstreekse verbinding. De tram stopt na ca. een half uur bijna voor de deur van het kerkgebouw. Tram vertrekt elke 10 minuten, neem die van 13.12 of 13.22 uur.
  • – Met de auto: vanaf de Zuidelijke ring (A15) naar de A29 richting Bergen op Zoom. De eerste afslag (20) is Carnisselanden. Verder navigatie raadplegen of routeplanner. Bij de kerk en in de omgeving is vrije parkeergelegenheid.
  • Op zaterdag 18 januari 2020vindt de belangrijke jaarvergadering plaats, in Katwijk.

5 oktober 2019 Open Hof in Rotterdam-Pendrecht

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in de Open Hof in Rotterdam-Pendrecht (Middelharnisstraat 153-A, 3086 GJ).
Hugo Bakker, organist van de Maartenskerk in Zaltbommel, neemt ons mee in de wereld van de Oost-Europese orgelmuziek en de muziek van Arvo Pärt in het bijzonder.
Na een lezing, die wordt geïllustreerd met voorbeelden, wordt een aantal orgelwerken gespeeld door vier studenten van Codarts (Rotterdam).
Deze werken en de uitvoering ervan worden vervolgens besproken. Zo komen van Pärt Annum per annum, Trivium en Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler aan de orde.
We hopen velen van u te ontmoeten rondom deze interessante muziek.

11 mei 2019 Excursie met Gerben Mourik

Op zaterdag 11 mei 2019 hopen we onze jaarlijkse excursie te houden. Dit jaar staat onze excursie onder leiding van Gerben Mourik, organist te Oudewater. Hij zal voor ons de orgels demonstreren.
We beginnen de dag om 10.00 uur in de kerk van de Geref. Gemeente te Gouda, waar een prachtig klinkend Van Vulpenorgel staat.
Later op de dag vertrekken we naar Ouderkerk aan den Ijssel , waar we het nieuwe drieklaviers instrument van orgelmaker Van den Heuvel gaan bekijken en beluisteren.
We sluiten de dag af in de Dorpskerk te Ouderkerk aan den Ijssel, waar een fraai Kamorgel staat.
Wilt u met deze excursie meegaan? Geeft u zich dan uiterlijk 1 mei op bij rienverwijs@gmail.com
Het volledige programma ontvangt u direct na 1 mei.
U dient ook aan te geven of u gebruik wilt maken van de lunch welke we houden in het kerkgebouw van de Herst. Herv. Gemeente te Ouderkerk a.d. Ijssel. De kosten voor deze lunch bedragen € 10,00. Deze kosten dient u ter plekke te voldoen.
Voor leden van de KVOK is deze excursie gratis. Niet-leden betalen € 7,50 en dienen dit bedrag voor 1 mei 2019 over te maken naar ABNAMRO: NL17ABNA0454803184, ten name van KVOK te Helmond o.v.v. excursie Zuid-Holland-Zuid.
Partners van de leden van de KVOK zijn uitgezonderd van deze bijdrage. Zij mogen uiteraard gratis mee.

23 maart 2019 Adventskerk te Alphen aan den Rijn

Op 23 maart hebben we een gezamenlijke bijeenkomst met de afdeling Noord in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn. Het thema van deze middag is ‘Zuid-Duitse romantische muziek’ olv dhr. Simon Stelling.

19 januari 2019 Dorpskerk te Numansdorp

Onze jaarvergadering vindt plaats op 19 januari 2019 om 14.00 uur in de Dorpskerk te Numansdorp.
Het monumentale orgel dat stam uit 1707 heeft het afgelopen jaar een grootschalige renovatie ondergaan.
De werkzaamheden werden uitgevoerd door orgelbouwer Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet. Adviseur was Dirk Bakker uit Piershil die ons deze middag een toelichting zal geven op de orgelrestauratie en uiteraard het orgel zal demonstreren. Arie Bestebreur, een van de organisten van deze kerk, zal voor ons een korte bespeling verzorgen.

50 jarig jubileum Ad Trouw

Op 1 november 1969 is Ad Trouw een betrekking aangegaan als organist in de dr. Daniel den Hoed kliniek (Oncologisch Centrum) en het Zuiderziekenhuis in Rotterdam zuid.
Later, doordat ziekenhuizen zijn samengegaan, bij het Erasmus Medisch Centrum en tot op de dag vandaag bij het Maasstadziekenhuis in Rotterdam.
Op 24 november 2019 heeft Ad in het Maasstadziekenhuis zijn 50-jarig organisten jubileum gevierd. Bij die gelegenheid heeft hij het draaginsigne in goud opgespeld gekregen.
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN (Landelijk bureau) heeft dit draaginsigne met oorkonde toegekend.
Wij willen Ad als KVOK afdeling Zuid-Holland Zuid van harte feliciteren met dit jubileum en hopen dat hij nog vele jaren de lofzang gaande mag houden. Zeker in de omgeving van het ziekenhuis is dat zeer dankbaar werk!

Margriet den Hartog 50 jaar organist en Koninklijk onderscheiden

Op zondagmiddag 12 mei was er een bijzonder feestelijke dienst in de Remonstrantse kerk van Dordrecht. Organiste en klaveciniste Margriet den Hartog vierde in een volle kerk, te midden van de gemeente en met veel vrienden en collega’s haar 50 jarig jubileum. Het thema van de dienst was ‘Zolang wij ademhalen’. Het was een dienst vol muziek en zang, met koren en trompetten en met Margriet aan het Maarschalkerweerd-orgel.
Onder meer klonken komposities van André Verwoerd: Partita over Psalm 81 voor orgel en trompet en Psalm 93 voor cantorij, gemeente, trompet en orgel.
Margriet speelde al op 11 jarige leeftijd een huwelijksdienst en toen zij 14 jaar was maakte ze officieel deel uit van het organistenteam van de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk in Dordrecht. Later was zij organist in verschillende andere kerken in Dordrecht en sinds 2001 van de Remonstrantse kerk.
Margriet den Hartog studeerde orgel en klavecimbel. Aan het Rotterdams conservatorium was André Verwoerd een van haar leermeesters. Zij is een veelgevraagd begeleider bij concerten en het basso continu spel is een van haar passies. Margriet was een van de oprichtsters van Muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn en samen met haar partner, dirigent Yvonne Peters, ook van de cantorij van de Remonstrantse kerk en de De Witt Academy, een projectkoor van geschoolde zangers. Deze beide koren leverden ook een prachtige bijdrage in de dienst op 12 mei.
Na de dienst ontving Margriet uit handen van burgemeester Wouter Kolff een koninklijke onderscheiding en werd zij benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn toespraak roemde de burgemeester haar inzet voor de muziekcultuur in de Dordtse regio én daarbuiten en ook haar vele vrijwilligerswerk voor kerk en samenleving.
Wij feliciteren Margriet van harte met dit jubileum.

In Memoriam Jaap Slagboom (1938-2019)

Op 14 maart j.l. overleed ons verenigingslid Jaap Slagboom in de leeftijd van 80 jaar. Muziek speelde een grote rol in zijn leven. Al op jonge leeftijd kreeg hij harmonium en pianolessen van zijn oom Dirk Tas, organist en pianoleraar in Dordrecht. Vanaf 1953 was Cor Visser, organist van de Grote Kerk te Dordrecht, zijn orgelleraar. In 1957 behaalde hij het Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel van de Nederlandse Organisten Vereniging. Examinatoren waren toen o.a. Jacob Bijster en Cor Kee. In die tijd nam hij al diensten waar voor zijn leermeester in de Grote Kerk van Dordrecht en was hij organist in diverse kerken van de Gereformeerde kerk in Dordrecht. Na zijn verhuizing in 1962 naar Vlaardingen nam hij orgelles bij André Verwoerd. Van 1965 tot begin 1978 was Jaap organist van de Maranathakerk te Vlaardingen. In het dagelijks leven was hij leraar en later directeur van een basisschool. Ook daar was muziek een belangrijk onderdeel; iedere week werd met alle leerlingen van de school begonnen met het zingen van liederen in de hal van de school, onder begeleiding van Jaap op piano. Naast zijn werkkring in het onderwijs was Jaap een verdienstelijk amateurorganist. Hij deed mee aan diverse concoursen en won onder meer het in de jaren zestig door de Stichting Pro Organo te Den Haag georganiseerde Nationaal Orgelconcours voor Amateurs, in de categorieën interpretatie en improvisatie. Ook gaf hij concerten in het land en voor de radio. Na zijn verhuizing naar Vlaardingen is hij Dordrecht en de Grote Kerk trouw gebleven. Tot enkele jaren geleden speelde hij er regelmatig als gastorganist en volgde hij lessen bij Cor Ardesch.
Op 19 maart is Jaap begraven vanuit de aula van begraafplaats Holy in Vlaardingen, waar nu het orgel staat dat hij vroeger in de Maranathakerk bespeelde. Bij de klanken van dit orgel zongen de aanwezigen ‘Wij moeten Gode zingen’, ingeleid met een voorspel van Jaap. We herinneren ons Jaap Slagboom als een innemende persoonlijkheid vol humor en als een collega die zich zijn leven lang muzikaal bleef ontwikkelen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij dit verlies.
Marcus van Driel (Afdeling Zuid-Holland-Zuid).

Arie de Bruijn 50 jaar organist

Zondagmorgen 3 maart was er een bijzonder feestelijke dienst in de Morgensterkerk in Papendrecht. De liturgie stond geheel in het teken van de Lofzang. De PKN gemeente vierde het 50 jarig jubileum van Arie de Bruijn als organist. In een volle kerk klonk op deze laatste zondag vóór de 40-dagentijd nog voluit Jubilate Deo. In de dienst werd een keur van kerkliederen uit de Engelse traditie gezongen, met medewerking van het Vocaal Ensemble Cantica, o.l.v. Henk van Andel en Arie aan het orgel.
Arie kreeg al op jonge leeftijd orgelles van Bart van de Berg en later van Cor Visser, de toenmalige organist van de Grote Kerk in Dordrecht. Op zestienjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste benoeming als organist van de Petruskapel, later gevolgd door diverse andere kerken in Dordrecht. Sinds 1987 is hij hoofdorganist van de Morgensterkerk in zijn woonplaats Papendrecht. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden in het onderwijs bekwaamde Arie zich in orgel- en klavecimbelspel, liturgie en kerkmuziek.
Samen met zijn vrouw Emmy was hij begin tachtiger jaren de initiator van de serie ‘zaterdagmiddagconcerten in de Morgensterkerk’. Wat begon als een particulier initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een Stichting. Er zijn bijna 250 concerten geweest, vaak met medewerking van Arie de Bruijn als solist, begeleider of speler in een barokensemble.
Arie is kerkmusicus met hart en ziel; dienstbaar aan de liturgie, met een groot gevoel voor kwaliteit van kerklied en kerkmuziek. Hij vindt het een uitdaging en schept er voldoening in om steeds weer iets nieuws op de lessenaar te zetten en veel zorg te besteden aan koraalzettingen en registraties. Dat houdt hem zoals hij zelf zegt op de been, ook in tijden van kerkmuzikale tegenwind.
In zijn toespraak aan het eind van de dienst op 3 maart refereert Arie aan de mooie berijming van Willem Barnard van Psalm 107 ‘Houdt dan de lofzang gaande’ en constateert dat het omgekeerde voor hem ook waar is: ‘De lofzang heeft ook mij in die jaren gaande gehouden. Voor mij heeft kerkmuziek alles te maken met aandachtig musiceren. Zoals de dichter aandachtig zijn woorden kiest, de componist aandachtig zijn muziek componeert, zo geeft het kerklied pas echt zijn geheimen prijs als er aandachtig gezongen wordt’, aldus Arie. Hij sluit af met een verwijzing naar de kanttekening die Bach in zijn Bijbel schreef bij het verhaal over de inwijding van de tempel, waar God tijdens het musiceren neerdaalde als een wolk: ‘N.B. Bey einer andachtigen Musique ist alle zeit Gott mit seiner Gnaden gegenwart’.
We feliciteren Arie de Bruijn van harte met dit 50 jarig jubileum en hopen dat hij nog lang en met toewijding zich mag inzetten om met kerklied en kerkmuziek de lofzang gaande te houden.