Op zaterdag 18 januari 2020 vindt de belangrijke jaarvergadering plaats, in de Vredeskerk in Katwijk. Aanvang 14.00 uur.

Rob van Efferink en ondergetekende treden af. Er zijn nog geen kandidaat-opvolgers. Op deze vergadering bespreken we hoe verder.

Een gespreksnotitie volgt nog.