Op zaterdagmiddag 7 maart ontvang Leo Lommers ons op zijn werkplek, de Open Hof in Oud-Beijerland.
Nu we het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk alweer ruim zes jaar in gebruik hebben, zal iedereen de veelkleurigheid in dit boek ontdekt hebben.
Er zullen wellicht liederen zijn die nog vragen oproepen m.b.t. de wijze waarop ze uitgevoerd moeten worden.
Leo gaat tijdens deze bijeenkomst samen met ons aan de slag met (nieuwe) liederen die qua begeleiding om een andere aanpak vragen.
U kunt een actieve rol spelen bij de keuze van de liederen die aan de orde zullen komen. U kunt uw verzoek om een bepaald lied te behandelen mailen naar leolommers.musicus@gmail.com.

Het belooft een interactieve bijeenkomst te worden waar we ons handelingsrepertoire kunnen uitbreiden. Uiteraard is iedereen weer van harte welkom en dat geldt uiteraard ook voor leden uit andere afdelingen.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Het adres van de kerk is Willem van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland.