Een korte vooruitblik naar de bijeenkomsten in de periode tot aan de zomervakantie. Op 18 april zijn we te gast bij Rijk Jansen in de Dorpskerk in Wassenaar. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst met en georganiseerd door de afdeling Zuid-Holland Noord. Op 16 mei staat onze dagexcursie in de agenda. We bezoeken dan enkele orgels op het eiland Voorne-Putten. Uiteraard leest u daarover meer in de komende nummers van Notabene.

Ook brengen we nogmaals de bijeenkomst op zaterdagmiddag 7 maart onder de aandacht. Dan behandelt Leo Lommers (nieuwe) liederen uit het Liedboek die qua begeleiding om een andere aanpak vragen. Uiteraard is iedereen weer van harte welkom en dat geldt uiteraard ook voor leden uit andere afdelingen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Het adres van de kerk is Willem van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland.