We ontmoeten weer elkaar op zaterdag 14 maart om 14.00 uur in de Oude Kerk van Maasland met het fraaie Witteorgel (1888).
Aart Bergwerff (adviseur bij de laatste renovatie) houdt een inleiding met klankvoorbeelden over de Gebr. de Witte, in het bijzonder dit orgel, waarna de Reinier Kroos en Leo-Hans Koornneef iets vertellen over de geschiedenis van het orgel (dat oorspronkelijk in de Nicolaikerk in Utrecht stond), en het huidige gebruik.
Het tweede deel van het programma bestaat uit een (voor publiek toegankelijk) Open Podium georganiseerd door de KVOK en de Oude Kerk van Maasland samen. Dat begint om 15.30 uur.
Er hebben zich veel spelers aangemeld. Het Open Podium duurt tot ong. 16.45 uur.