Op 29 juni overleed op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Leiden Jan Krajenbrink.

Geboren in het Groningse Oostwold (gemeente Midwolda) kwam Jan al vroeg in aanraking met het orgel. Zijn eerste lessen ontving hij van zijn vader, die de functies van schoolhoofd en organist in zich verenigde. Al snel was Jan ook achter het orgel te vinden, hoewel zijn belangstelling in zijn jeugdjaren aanvankelijk meer bij de piano lag. Later koos hij toch voor het orgel en nam o.a. regelmatig deel aan internationale orgelreizen.

Na een rechtenstudie in Groningen werkte hij bij het wetenschappelijk bureau van de ARP, was nauw betrokken bij de totstandkoming van het CDA, was als kamerlid voor die partij woordvoerder minderhedenbeleid en justitie en werd later burgemeester van Woudenberg.

Deze bestuurlijke ervaring heeft Jan op velerlei manieren in dienst gesteld van orgel en kerkmuziek. Zo was hij o.a. bestuurslid bij de landelijke vereniging van kerkrentmeesters, de Stichting Orgelstad Leiden en het Leids Cantate Consort. Als er ergens weer eens plooien gladgestreken moesten worden, dan was Jan de aangewezen persoon om dit proces te leiden en een bemiddelende rol te spelen.

Als voorzitter van de stichting die verantwoordelijk was voor de uitgave heeft Jan ook veel energie gestoken in de totstandkoming van de 12-delige Nederlandse Orgelencyclopedie.

In Leiden kreeg Jan lessen van Folkert Grondsma, organist van de Hartebrugkerk, en samen met Jan D. van Laar verzorgde hij een uitgaven van diens liedbewerkingen voor orgel.

Vele jaren maakte hij deel uit van de groep organisten die de vieringen op zondagochtend in het Leids Diaconessenhuis begeleidden.

Tijdens de uitvaartdienst, waarin ondergetekende het orgel bespeelde, klonken o.a de variaties over ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’, die Folkert Grondsma schreef t.g.v. van het 25-jarig huwelijksjubileum van Jan en Juultje Krajenbrink, en het eerste deel uit L’Ascension van Olivier Messiaen. Verder was er zang en pianomuziek door kinderen van Jan.

Zelf leerde ik Jan kennen midden jaren ’90 via de Stichting Orgelstad Regenboogkerk in Oegstgeest en goede herinneringen bewaar ik aan de vele ‘nabesprekingen’ onder de koffie na de dienst.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Cor de Jong