Nieuws van de afdeling Zuid-Holland.
Na lange tijd geen bijeenkomsten hebben kunnen houden vanwege corona hopen we als Zuid-Holland op zaterdag 18 september 2021 weer een nieuw begin te maken.
Onze jaarvergadering vindt plaats in de Dorpskerk, Koningshof 3 te Pijnacker. Aanvang 14.00 uur.

We beginnen met het algemene gedeelte van de jaarvergadering. Na de pauze zal Ronald de Jong, organist van de Oude Kerk te Zoetermeer, voor ons een inleiding houden. Ronald is naast organist ook beeldend kunstenaar. Van zijn hand zijn diverse composities verschenen, zowel gerelateerd met de kerkmuziek als de profanen kunst. Ongetwijfeld bestaat er een relatie tussen beide door Ronald beoefende disciplines van kunst!
Naast Ronald de Jong, die een slotconcertje zal verzorgen, zullen een viertal leden van Zuid-Holland muzikaal hun medewerking verlenen door het uitvoeren van zijn werken.
Vanwege corona wordt u gevraagd zich van tevoren aan te melden bij mverwijs@live.nl. De 1,5 meter regeling geldt ook deze middag.
Voor de goede orde: tijdelijk neem ik, Rien Verwijs, de functie waar van secretaris van de afdeling aangezien Peter v.d. Minkelis momenteel zijn functie niet kan uitoefenen.
De uitnodiging en de jaarstukken voor onze jaarvergadering ontvangt u begin september.
Op de website www.kvok.nl treft u de rest van ons programma voor 2021 aan.
Rien Verwijs (wnd. secretaris).