Op 22 augustus a.s. viert Rob van Efferink uit Katwijk (lid van de afdeling Zuid-Holland) dat hij 50 jaar geleden werd aangesteld als vaste organist van de Vredeskerk in Katwijk waar hij bespeler is van het beroemde J.H.H. Batzorgel.

Zijn eerste lessen kreeg hij van Dick van Rijn (organist van de Nieuwe Kerk in Katwijk) en Jan Welmers (toenmalig organist van de Triomfatorkerk in Katwijk). In deze laatste kerk speelde hij vanaf 1968 zijn eerste diensten.

Tijdens zijn  conservatoriumstudie studeerde hij o.a. bij Kees van Houten orgel, volgde hij schoolmuziek  en de vakken piano/koordirectie/kerkmuziek  en verkreeg de Bevoegdheidsverklaring II PKN cantor-organist.

Hij nam het initiatief tot het oprichten van de cantorij Vredeskerk/Triumfatorkerk bedoeld voor het aanleren liederen uit het Liedboek voor de kerken  vanaf 1978-tot 1985.

Hij is in de loop van de jaren dirigent geweest van verschillende koren. Op dit moment is hij nog dirigent van Laudamus in Rijnsburg en het Hervormd Kerkkoor in Delft.

Als leraar schoolmuziek werkte hij vanaf 1977 t/m 2005 aan Chr. Lyceum Dr.W.A.Visser ’t Hooft te Leiden. Daar stichtte hij het schoolorkest- docentenkoor en vanaf 1993 tot2005 had hij de leiding bij de eindexamen muziek. Daarnaast was hij docent orgel aan de Muziekschool in Katwijk.

In 1983 heeft hij het initiatief genomen tot een orgelconcertserie in de Vredeskerk tijdens de zomermaanden. Deze serie bestaat nog steeds. Rob is erbij betrokken als adviseur.

In 2012 en 2014 was hij te beluisteren tijdens een landelijke radio-uitzending.

Vanaf 2008 tot 2013 was hij namens de kerken regio Zuid-Holland lid commissie beoordeling nieuwe melodieën van de redactie Liedboek 2013 “Zingen en bidden in huis en kerk”.

Van 2006 tot 2021 heeft hij verschillende bestuurstaken vervuld bij eerst de GOV, later de KVOK.

Op 7 mei 2012 is Rob gedecoreerd met het draaginsigne in goud  van de PKN wegens 40 jaar organistschap.

Rob is (nog altijd) te beluisteren op een cassette en 3 CD’s (twee solo en een met samenzang). Ook zijn CD’s opgenomen van twee van zijn koren.

Ook belangstellenden zijn welkom in de Vredeskerk (Baljuwplein 1, 2552 BR Katwijk aan Zee) als op 2 september om 20.00 uur uitgebreid zal worden stilgestaan bij het gouden jubileum.

Rob, bedankt voor al je muzikale bijdragen. Als KVOK wensen we je nog vele gezegende (arbeidzame) jaren toe. In deze gelukwens wil ik ook je vrouw Nel en je kinderen Annemarie en Tjeerd betrekken.

Jan van der Spek