Mijn wereld werd langzaamaan wazig en steeds kleiner. Het werd mijn ‘eigen-wereld’.

Met deze woorden opent het overlijdensbericht van Johannes Pieter (Joop) Ligthart. Het is een verwijzing naar de laatste moeizame jaren van toenemende dementie.

Joop overleed op 22 augustus 2022 in zorginstelling Sammersbrug te Rijswijk ZH. Hij werd 88 jaar.

Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte hij in Den Haag en was actief als organist in Den Haag en Scheveningen. Joop was wat je noemt een romantisch organist. Hij improviseerde graag en vond het heerlijk om de gemeente gloedvol te begeleiden. Achtereenvolgens deed hij dat in de Westduinkerk (tot de sluiting in 1990), de Pniëlkerk te Scheveningen (tot de sluiting in 2009) en daarna nog als plaatsvervangend organist in de Prinses Julianakerk en Bethelkerk te Scheveningen.

Tijdens de bijeenkomsten van de GOV Den Haag noemde en roemde hij vaak de naam Jelgersma, de eerdere organist in de Westduinkerk die voor hem een inspirerend voorbeeld was.

Op de romantische orgels van de Westduinkerk en Pniëlkerk kon hij zich muzikaal uitleven en de sluiting van beide kerken viel hem daarom zwaar. Hij raakte er niet over uitgepraat.

In de bijeenkomsten van de KVOK en eerder de GOV stond Joop nooit vooraan om zelf een bijdrage in het speelprogramma te leveren, maar hij kon wel enorm genieten als collega’s mooie muziek maakten. Vooral van grotere romantische werken kon hij opgetogen raken. Maar wanneer het orgel hem aanstond en de mogelijkheid er was, nam hij na afloop van de vergadering graag alsnog plaats aan de klavieren. Op de foto uit 2014 is Joop in een kenmerkende houding te zien aan het orgel van de Elandstraatkerk te Den Haag.

Joop had een warme belangstelling voor andere mensen en hoorde graag wat zij te vertellen hadden. Hij kwam vooral voor de gezelligheid en de muziek. Als er tijdens een bijeenkomst naar zijn smaak even teveel gepraat en te weinig gespeeld werd, dan zocht hij een extra mogelijkheid om buiten te roken, liefst in gezelschap van Simon de Zee, mede-roker (en mede-romanticus).

De ‘dienst van dankbaarheid’ in de Dorpskerk te Hoek van Holland was gevuld met gesproken en gezongen woorden van liefde, licht en leven. Jan van Westenbrugge begeleidde de samenzang en improviseerde onder meer over “Daar ruist langs de wolken” en over de “Vier jaargetijden” (van Vivaldi) aansluitend bij een gedicht met dezelfde titel.

Wij bidden de familie van harte de kracht toe van de Geest, van alle warme gesproken woorden en gebeden, en van alle mooie muziek, om een leven zonder Joop voort te kunnen zetten.

Namens de afdeling KVOK-Zuid-Holland, Bartjan Geleijnse