Foto: fam. van der Pol

Foto: fam. van der Pol

Op 17 november 2022 is jl. Arie van der Pol overleden op de leeftijd van 75 jaar te Oud-Beijerland.
Arie is jarenlang bestuurslid geweest van de voormalige GOV-afdeling Rotterdam en na de samenvoeging met de KNOV werd hij voorzitter van de afdeling Zuid-Holland-zuid van de KVOK.
Een verenigingsman in hart en nieren. Voor de totstandkoming van de nieuwe afdeling ZH-zuid na de samenvoeging heeft hij zich volledig ingezet. Mede door zijn enthousiasme, trouw en volhouden is er een bloeiende afdeling tot stand gekomen, waar nog steeds op kan worden voortgebouwd! De samenwerking werd gezocht met bijvoorbeeld Zuid-Holland-noord. Vele vergaderingen zijn ten huize van de familie Van der Pol gehouden aan de ‘ronde’ tafel in Rotterdam-IJsselmonde, waar goede contacten zijn ontstaan tussen de besturen en waar de kwalitatief goede bijeenkomsten van de afdelingen werden gesmeed, waar nog steeds door de nieuwe afdeling Zuid-Holland volledig van wordt geprofiteerd.
Arie kende de waarde van goede orgelmuziek in de eredienst. Hij bereidde zichzelf altijd terdege voor op het spelen ’s zondags. Volgde cursussen en ging naar bijeenkomsten om zijn spel en kennis te laten groeien en verdiepen ten dienste van zijn Schepper en de gemeente, die hij wilde dienen.
Arie van der Pol is geboren in Klaaswaal. Daar is ook zijn liefde voor het orgel opgewekt. Een instrument dat zijn hele leven hem heeft geïnspireerd en geraakt.
Zijn opleiding heeft Arie gehad van Piet van de Kerkhof, organist van de Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam, alwaar het fameuze en voor de bouwtijd, vernieuwende orgel van de Duitse orgelmaker Walcker, wat in enigszins gewijzigde vorm verplaatst is naar Doesburg, stond. Op dit bijzondere orgel heeft Arie van der Pol zijn lessen gekregen en veel mogen leren van zijn leermeester.
Naast zijn werk bij de Rotterdamse politie studeerde Arie ook koordirectie. Na het behalen van zijn diploma heeft hij vele koren als dirigent geleid, o.a. het mannenkoor van de politie, Hermandad.
Ook de kerkelijke gemeente waar Arie vele tientallen jaren actief is geweest als organist, de Groene Tuinkerk in IJsselmonde, heeft mogen genieten van zijn spel. Een kerkgemeenschap waar Arie ook zeer actief is geweest als koorleider van gemeenteleden die met elkaar de zondagen van Advent en de Veertigdagentijd opluisterden. Hard is er gestudeerd onder zijn leiding met vaak een verbluffend resultaat. Nog steeds worden deze mooie herinneringen onder de gemeenteleden gedeeld!
Ook in de Pauluskerk te Rotterdam is Arie actief geweest als organist.
De eerste kennismaking van mezelf met Arie was in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen hij het kerkkoor van Ridderkerk-Bolnes begeleidde als vaste organist. Vriendelijk, bescheiden als mens; goed voorbereid en uitstekend begeleidend. Zo heb ik hem toentertijd mogen leren kennen.
Het deed Arie pijn en verdriet het orgel als begeleidingsinstrument van de zingende gemeente te moeten loslaten een zestal jaar geleden. Maar het ging door steeds meer hinder ondervindend van zijn langzaam voortgaande ziekte niet langer meer. Na afloop van een door Arie gespeelde dienst nam hij resoluut het besluit: “Ik stop, dit was mijn laatste dienst”.
Het was in maart 2020, juist op het moment dat de corona-epidemie uitbrak, dat Arie samen met zijn vrouw Wil nog de bijeenkomst van de afdeling kwam bezoeken in de Open Hofkerk te Oud-Beijerland. Een bijeenkomst waarin liederen uit het Nieuwe Liedboek 2013 centraal mochten staan. Hoe mocht het zo zijn!
Deze kerk waaruit hij ook is begraven op donderdag 24 november jl. Een zeer drukbezochte afscheidsdienst. Een dienst waarin liederen klonken en werden gezongen waarin de liefde centraal stond. Een liefde voor de muziek, voor zijn Schepper. Woorden en liederen klonken die het leven van Arie van der Pol karakteriseerden.
“Denn er hat seinen Engel befohlen über dir,
Dass sie sich behüten auf allen deinen Wegen.
Dass sie dich auf den Händen tragen,
Und du deinen Fuss nicht an einen Stein stossest.”
Uit oratorium Elias – Felix Mendelssohn-Bartholdy, een lied dat Arie van der Pol tijdens zijn leven tot tranens toe heeft bewogen. Arie van der Pol mag nu na zijn aardse leven vol muziek deze Bewaarder uiteindelijk van aangezicht tot Aangezicht aanschouwen. Soli Deo Gloria.