In september 2019 zijn de eerste gesprekken geweest voor een bijzondere bijeenkomst met als titel Psalmen in Gregoriaans perspectief georganiseerd door de toenmalige afdeling Zuid-Holland Noord.
Oorspronkelijk gepland voor mei 2020 is het door allerlei tegenslagen nu pas mogelijk dit evenement te realiseren.
Op 18 maart a.s. vindt de bijeenkomst plaats in de Dorpskerk van Wassenaar.
Gastheren zijn de kenners en liefhebbers Rijk Jansen, organist van de kerk en Albert Louw uit Maassluis.
Beiden zullen een interactieve lezing geven: Rijk over Toonaarden en hun karakteristieken en Albert over Gregoriaans in de orgelliteratuur. Van tevoren krijgt u hand-outs ter introductie.

Ook organiseren zij een tentoonstelling, samengesteld uit beider rijke verzameling. Enkele topstukken: Das Babtsche Gesangbuch (1545), das Erfurter Enchiridion (1524), In Festo Inuntiationes en Kyriale door Julius Bas.
Om goede gelegenheid tot bezichtiging te krijgen begint de bijeenkomst iets eerder dan gebruikelijk, nl. om 13.45 uur.

Maar allereerst zullen zij de twee instrumenten die de kerk rijk is introduceren, t.w. het Hinszorgel (1759/1792, gerestaureerd in 1974 door Metzler o.l.v. Bernhardt Edskes met Jan van Biezen als adviseur) en het Mutinorgel (Mutin/Cavaillé ca 1905) middels een klankbeeldpresentatie.
De aanwezigen mogen ook zelf spelen, bij voorkeur muziek passend bij het thema.
Daarna volgen ter afsluiting als kers op de gregoriaanse taart twee miniconcerten resp. door Rijk Jansen op het Hinszorgel en Albert Louw op het Mutinorgel.

Begin maart krijgen de leden van Zuid-Holland een mailing met een gedetailleerde uitnodiging tot spelen voorzien van de dispositie van beide orgels. De hand-outs worden als bijlage toegevoegd.
Deze aantrekkelijke bijeenkomst is niet alleen toegankelijk voor leden uit Zuid-Holland, ook leden van andere afdelingen zijn van harte welkom. Bovendien zullen de leden van de Protestantse gemeente Wassenaar uitgenodigd worden.
Warme kleding is gewenst. Vanwege de hoge stookkosten (€ 3.000 per keer) wordt de kerk niet meer verwarmd.

Het adres van de kerk is Plein 3 in Wassenaar. Parkeren kan op het nabijgelegen marktterrein aan de Berkheistraat.
 Eventuele nadere informatie over deze middag is te verkrijgen bij de organisator: Jan van der Spek, janvanderspek@planet.nl

 

Nogmaals, van harte welkom!

 

Bartjan Geleijnse en Jan van der Spek