Op vrijdag 7 juli j.l. is na een periode van afnemende gezondheid op 84-jarige leeftijd rustig ingeslapen collega Arie den Boer, organist van de Hervormde Gemeente te Heinenoord.

Aan het begin van dit jaar mocht hij nog gedenken dat hij 60 jaar als kerkorganist van de gemeente Heinenoord dienst heeft gedaan.

Na publicatie van dit heuglijke feit in NotaBene mocht hij ook van diverse collega’s in den lande gelukwensen ontvangen. Hij was daar erg dankbaar voor.

Tijdens de Afscheidsdienst van Woord en Gebed werd stilgestaan bij wat hij heeft betekend voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de grote ijver waarmee hij zich, ook op de achtergrond, heeft ingezet voor de kerk en het orgel. Dank werd gebracht aan Hem Die hem de kracht gaf om dit te doen. Moge hij rusten in vrede.

Hildebrand Otto