Het bestuur van de Stichting J.P.Sweelinckprijs in samenwerking met het Internationaal Orgelfestival Haarlem en het Orgelpark in Amsterdam roept kandidaten op voor de Sweelinck-Mullerprijs 2022.
Kandidaten dienen:

  • na 1juli 1992 te zijn geboren;
  • een masteropleiding orgel te hebben voltooid of daarvoor te studeren;
  • de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

Kandidaten dienen uiterlijk 31 december 2021 een plan voor een programma voor of met orgel bij de Stichting in te dienen.
Een mp3-geluidsbestand mag worden bijgevoegd.

Begin 2022 vindt een gesprek plaats met de jury. Deze beoordeelt de ingediende plannen aan de hand van twee criteria:
1) Is de kandidaat erin geslaagd een gevarieerd, verrassend en uitdagend programma voor een orgelbespeling van 30 minuten op hoog niveau te over­ leggen, waarvan improvisatie een onderdeel moet zijn.
In het programma dient een link met Sweelinck te worden gelegd.
2) Is de maker met zijn plan een goed ambassadeur van het orgel, ook in de periode na 2022.
Andere kunstvormen mogen worden ingeschakeld, zolang het orgel maar centraal staat.

De jury selecteert drie kandidaten die op 30 april 2022 in het Orgelpark hun aan de jury voorgelegde programma ten gehore brengen.
De winnaar krijgt de gelegenheid in het kader van het Internationaal Orgelfestival Haarlem op 28 juli 2022 in de Grote of St.Bavokerk een presentatieconcert te geven. De officiële prijsuitreiking vindt dan plaats.

Het plan voor het programma kan worden ingezonden naar het secretariaat:
Veilinghavenkade 91, 3521 AT Utrecht of Sweelinckprijs@hotmail.com.

De jury bestaat uit Kenneth Montgomery, Peter Ouwerkerk en Johan Luijmes. Gonny van der Maten, bestuurslid van de Stichting, is technisch voorzitter van de jury.

De drie finalisten ontvangen een stipendium voor verdere studie (eerste prijs € 4000, tweede prijs € 3000, derde prijs € 1500). De finalisten verplichten zich tot een rapportage/verantwoording van de besteding van hun prijs.

Het bestuur behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken wanneer er onvoldoende kandidaten zijn of als de prestaties niet aan een voldoende hoog artistiek niveau voldoen. Inlichtingen bij Theo Tobé (06-22958668), lid van het bestuur.