Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 12 september 2020 in Amersfoort (Martuskerk Copernicusstraat 18), aanvang 13.00 uur.
De vergadering vindt plaats met in achtneming van de coronabepalingen en maatregelen met hun voorwaarden en beperkingen inzake ruimtebeslag, aantal personen en registratie. Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u zich daarom vooraf per mail aan te melden. Die mail stuurt u naar secretaris@kvok.nl met vermelding van uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Het programma van de Algemene Ledenvergadering omhelst het huishoudelijk gedeelte en afsluitend – in samenwerking met de VGK – een presentatie rondom het onderwerp kerkmuziek in coronatijd. Dat onderwerp zal worden ingeleid door Anje de Heer.

Hieronder kunt u de stukken voor de jaarvergadering downloaden:

Agenda ALV 2020
Verslag ALV 2019
KVOK-jaarverslag 2019
KVOK-jaarcijfers 2019
Jubilea in 2019
Overleden in 2019