Bij de overgang van 2020 naar 2021 kent de KVOK een aantal aanpassingen en veranderingen.

• Voor KVOK-leden is er de mogelijkheid om op basis van het huidige abonnement Muziek & Liturgie en Het Orgel per 1 januari 2021 digitaal te raadplegen. U kunt zich daarvoor, afhankelijk van uw gekozen abonnementsoort, aanmelden op de respectievelijke websites van Muziek & Liturgie en/of Het Orgel. Nadat u de registratie heeft aangevraagd, ontvangt u een automatisch antwoordmailtje, waarin uw inlogcodes staan. Nadat uw lidmaatschap geverifieerd is, ontvangt u daarvan een melding per e-mail. Vanaf dat moment kunt u met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u ontvangen heeft, inloggen als geregistreerd abonnee. De genoemde bladen zijn vanaf het oprichtingsjaar van de KVOK 2009 beschikbaar.

• Het bestuur heeft, op basis van de besluitvorming op de ALV van 2016 besloten de abonnementsprijzen voor 2021 met twee euro te verhogen.

• In 2021 gelden de volgende abonnementsvormen: NotaBene (gedrukt of digitaal), Het Orgel (inclusief NotaBene digitaal), Muziek & Liturgie (inclusief NotaBene digitaal) en het combi-abonnement Het Orgel + Muziek & Liturgie (inclusief NotaBene digitaal). Het jeugd/studieabonnement blijft gehandhaafd. De gereduceerde prijs op het abonnement van Notabene die sommige leden kregen omdat zij geen internet hadden, komt te vervallen; zij betalen vanaf nu het normale tarief.

• De KVOK zoekt een nieuwe voorzitter. Onze huidige voorzitter Henk Eijsenga stopt op de aanstaande ALV 2021 omdat zijn termijnen erop zitten. Namen van geïnteresseerden of van mogelijke andere kandidaten graag mailen naar secretaris@kvok.nl

• De ALV 2021 staat op zaterdag 5 juni 2021 gepland in Apeldoorn en op zaterdag 4 juni 2022 in Leeuwarden.

• In verband met de corona-situatie heeft het bestuur besloten de opgegeven concertberichten voor 2020 niet te incasseren.

• De muziekbijlage in Muziek & Liturgie zal in aangepaste vorm ook in 2021 verschijnen. Eind 2021 zal worden bezien of de bijlage voldoet aan de gestelde verwachtingen en de financiële haalbaarheid.

• Het bestuur heeft lastige ervaringen met het (veel) te laat aanleveren van declaraties. In verband met het afsluiten van de jaarcijfers geldt daarom dat declaraties over 2020 tot het einde van het jaar bij de penningmeester kunnen worden ingeleverd (penningmeester@kvok.nl). Later binnengekomen declaraties worden niet meer in behandeling genomen.

Hans Beek, KVOK-secretaris