Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de KVOK 2021

Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 september 2021 in de Julianakerk te Apeldoorn (Deventerstraat 91, 7322 JL) (Ingang van de kerk en de parkeerplaats is aan de Bloemheuvellaan). Hieronder vindt u het dagprogramma en de agenda voor het huishoudelijke gedeelte. Voor de bijhorende stukken zie links onder de agenda.
Bij het begin van de jaarvergadering krijgen bezoekers een programma met alle benodigde gegevens over medewerkers, concertprogramma’s, et cetera.
Hans Beek, secretaris KVOK

Dagprogramma

Vanaf 10.00: Ontvangst in de Julianakerk van Apeldoorn
10.30-11.00: Morgengebed
11.00-12.30: Huishoudelijk gedeelte (KVOK in kerkzaal, VGK in bijgebouw)
12.30-13.00: Orgelbespeling door Inge van Dokkum
13.00-13.45: Lunch
13.45-14.30: Onderwerp: het project ‘StayTuned.nu’ door Peter Ouwerkerk
14.30-15.15: Verplaatsing naar Grote Kerk van Apeldoorn
15.15-16.15: Orgelconcert door Toon Hagen

 

Agenda huishoudelijk gedeelte

1. Opening en welkom
2. Jaarrede door voorzitter Henk Eijsenga
3. Vaststelling agenda • Mededelingen • Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2020 (ter vaststelling), zie NotaBene oktober 2020 of klik hier
5. Herdenking overleden collega’s. Voor hun namen: klik hier
6. Jaarverslag 2020 (ter vaststelling), zie NotaBene juli/augustus 2021 (blz. 12-13) of klik hier
7. Financiën
• Balans en Verlies en Winstrekening 2020. Klik hier
• Begroting 2022 en contributie 2022. Klik hier
• Bevindingen kascommissie en advies aan de ALV
• Benoeming kascommissie voor de cijfers 2021
8. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is reglementair aftredend de heer Henk Eijsenga. In zijn vacature zal eerst intern worden voorzien met het aanvaarden van het ad-interimvoorzitterschap door bestuurslid Peter Kranenburg.
9. Ideeën voor de toekomst
10. Actuele zaken vanuit de leden
11. Rondvraag
12. Sluiting

Stukken Algemene Ledenvergadering 2021

Verslag ALV 2020
Lijst met overleden KVOK-leden
Jaarverslag 2020
Balans en Verlies & Winstrekening 2020
Begroting 2022