Sinds een paar weken is het mogelijk om – geheel vrijblijvend – een proefabonnement op de KVOK-bladen te nemen. Er zijn twee mogelijkheden:
1) een proefabonnement op de papieren editie van Het Orgel (2 nummers) en van Muziek & Liturgie (2 nummers) voor een bedrag van 20 euro; u krijgt eveneens vier maanden per e-mail de links toegestuurd voor de actuele, digitale nieuwsbrieven NotaBene;
2) een digitaal proefabonnement op Het Orgel (2 nummers) en Muziek & Liturgie (2 nummers) voor een bedrag van 10 euro. U krijgt twee maanden toegang tot de webpagina waarop de proefnummers staan. Daarop kunt u ook het meest recente nummer van de digitale nieuwsbrief NotaBene lezen. Voor het digitale proefabonnement ontvangt u per e-mail een wachtwoord waarmee u twee maanden op deze webpagina kunt inloggen.
Het is niet mogelijk om alleen een proefabonnement op één van de twee bladen te nemen.
Na afloop van het proefabonnement kan er gevraagd worden om het abonnement op beide KVOK-bladen of op één van de twee bladen voort te zetten. De verschillende abonnementsvormen staan op de website van de KVOK, onder ‘Lidmaatschap’.
Een proefabonnement is ideaal om als cadeau te geven of bij een collega onder de aandacht te brengen.
Voor het aanvragen van een proefabonnement kunt u contact opnemen met de KVOK-secretaris, Hans Beek, e-mail: secretaris@kvok.nl. Geef in de mail aan of u een proefabonnement op de papieren editie of de digitale editie wenst.