KVOK-bladen

De Koninklijke Vereniging van Organisten & Kerkmusici geeft drie bladen uit: Het Orgel, Muziek & Liturgie en NotaBene.

1) Het Orgel verschijnt sinds maart 1886 en is Europa’s oudste orgeltijdschrift. Het is een tijdschrift voor de orgelcultuur in al haar facetten. Er wordt aandacht besteed aan orgelmuziek, orgelbouw, personen en verschijnselen uit de orgelwereld.Tevens worden nieuwe boeken en bladmuziek besproken. Het tijdschrift Het Orgel richt zich op allen die geïnteresseerd zijn in deze cultuur en in het bijzonder op de professioneel en niet-professioneel gevormde organisten.

2) Muziek & Liturgie is een tijdschrift voor kerkmuziek in de breedste zin van het woord, met als doelstelling de behartiging en bevordering van liturgische muziek. Het tijdschrift is vooral gericht op de professioneel en de niet-professioneel gevormde kerkmusici, maar daarnaast ook op voorgangers en andere geïnteresseerden. Naast achtergrondartikelen over kerkmuziek, kent Muziek & Liturgie vaste rubrieken zoals Portret en Liedsuggesties. Ook worden cd’s, boeken en bladmuziek besproken.

3) NotaBene bevat nieuwsberichten uit de wereld van orgel en kerkmuziek, het verenigingsnieuws en een agenda met orgelconcerten. Deze digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks (m.u.v. augustus). Abonnees van Het Orgel en Muziek & Liturgie krijgen maandelijks per e-mail een link naar de nieuwste nieuwsbrief toegestuurd.

 

Papier of digitaal proefabonnement

U kunt kiezen tussen een proefabonnement op de papieren editie of de digitale editie:

  1. een proefabonnement op de papieren editie van Het Orgel (2 nummers) en van Muziek & Liturgie (2 nummers) voor een bedrag van 20 euro; u krijgt eveneens vier maanden per e-mail de links toegestuurd voor de digitale nieuwsbrieven NotaBene;
  2. een digitaal proefabonnement op Het Orgel (2 nummers) en Muziek & Liturgie (2 nummers) voor een bedrag van 10 euro; u krijgt vier maanden toegang tot deze webpagina waarop de proefnummers staan. u krijgt eveneens vier maanden per e-mail de links toegestuurd voor de digitale nieuwsbrieven NotaBene.

Na beëindiging van het proefabonnement kunt u een abonnement nemen op één van de bladen (Het Orgel of Muziek & Liturgie) of op beide bladen. U ontvangt daarna altijd de papieren editie, maar u krijgt tevens toegang tot de digitale (flipbook-)editie. Abonnees van Het Orgel krijgen eveneens toegang tot het bladenarchief waarin alle nummers vanaf 2007 te raadplegen zijn.

U kunt een proefabonnement op de KVOK-bladen Het Orgel en Muziek&Liturgie aanvragen door een e-mail te sturen naar secretaris@kvok.nl.