Nu alvast vragen wij aandacht voor een speciale bijeenkomst in september.

Op 23 september komen wij bijeen in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn. Simon Stelling ontvangt ons bij het jarige Steinmeyer-orgel dat 100 jaar geleden werd ingespeeld. Hij zal laten zien en horen dat dit orgel zeer geschikt is om de muziek van Max Reger (150 jaar geleden geboren) uit te voeren. Max Reger zou zelfs persoonlijk gezegd hebben dat zijn muziek het best past op de orgels van Steinmeyer. Nadere informatie over het 38 stemmen tellende instrument vindt u hier:

Alphen aan de Rijn, Adventskerk

Wij worden uitgenodigd om “naar eigen draagkracht” een werk van Reger ten gehore te brengen, waarbij de gastheer ons met registraties en andere adviezen terzijde zal staan. Er is geen gelegenheid vooraf te oefenen. Het eigen spelniveau kent u zelf het beste. Houd er wel rekening mee dat iedere deelnemer maximaal 8 à 10 minuten speeltijd krijgt. Simon Stelling zal de middag afsluiten met Regers grote koraalfantasie “Wachet auf, ruft uns die Stimme”.

De middag begint om 13.30 uur en zal rond 17.00 uur eindigen.

Het is een gezamenlijke bijeenkomst van drie KVOK-afdelingen: Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht / Flevoland Zuid-Oost. Spelers mogen dus uit deze drie afdelingen afkomstig zijn.

Opgave uiterlijk vrijdag 8 september bij Henk Vahrmeijer met opgave welk stuk van Reger en de tijdsduur, bij voorkeur per email henkenlia@vahr.nl  of anders 0174 62 38 31.

In NotaBene van september en per mail aan de leden volgen nadere details.

Foto: Henk Vahrmeijer