De website www.hetorgel.nl bestaat 25 jaar. Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging (KNOV) van 12 juni 1999 werd de site officieel gepresenteerd.
Op dat moment was de internetsite al zo’n twee maanden online. Arno Rog en Geert Jan Pottjewijd tekenden voor de technische realisatie, het ontwerp en de eindredactie waren verzorgd door Hans Fidom, destijds hoofdredacteur van het tijdschrift Het Orgel.
Het ontwerpen van de site was al in de zomer van 1997 begonnen. Daarbij leefde bij de redactie de overtuiging dat de site niet geschikt zou zijn voor artikelen zoals deze in het tijdschrift verschenen.
Dat werd niet passend gevonden bij het vluchtige karakter van het internet. Bovendien zou je als gebruiker nooit weten of de digitale versie wel exact dezelfde is als die van gisteren: verwijzen naar zo’n tekst werd als een hachelijke zaak beschouwd.
Er werd wel ingezet op korte, duidelijke teksten, geïllustreerd met fraaie foto’s, en een aantal servicepagina’s, waaronder een actuele agenda.
Verder wenste de redactie dat de site ook voor ongeoefende internetgebruikers, die er eind jaren negentig meer waren dan in 2024, hanteerbaar zou zijn.
De website zou ook moeten kunnen fungeren als portaal om de orgelwereld op het wereldwijde web te ontdekken. Voor dat laatste legde Geert Jan Pottjewijd een verzameling links naar andere orgelsites aan, die in 1999 waarschijnlijk al wereldwijd de omvangrijkste was.
Een relatie met het tijdschrift Het Orgel werd gelegd door op de website samenvattingen van alle artikelen vanaf nummer 9 van jaargang 1999 op te nemen.
Tevens was er een servicepagina met een overzicht van alle artikelen die sinds 1972 in Het Orgel gepubliceerd zijn. Ook de KNOV, destijds eigenaresse van Het Orgel, presenteerde zich op de site.
De site was niet alleen in het Nederlands beschikbaar maar ook in het Engels.
In de Orgelkrant van december 1999 meldde Hans Fidom dat de homepage van de site maandelijks door gemiddeld 450 bezoekers werd bezocht. Bezoekers die rechtstreeks surfden naar een andere pagina van de website, waren daarbij niet meegeteld.
In december heeft Geert Jan Pottjewijd de verenigingspagina aanmerkelijk verbeterd, onder meer met een formulier waarmee men zich als (proef)abonnee kon aanmelden.
Een opvallende aanvulling was de pagina voor de Orgelkrant. Elke maand werd deze pagina ververst met nieuws uit de orgelwereld.