Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering
op zaterdag 8 juni 2024 in Elburg (Nationaal Orgelmuseum Van Kinsbergenstraat 5 8081 CL Elburg), aanvang 10.00 uur.

Dagagenda
10.00-10.30 Inloop met koffie/thee en wat erbij.
10.30-10.40 Over het museum (door Maarten of Wilma Seijbel)
10.40-12.00 Vergadering
12.00-12.30 Middaggebed (organist Martijn Borsje)
12.30-13.15 Lunch
13.15-15.00 Film ‘Grootmeesters van het orgel’ (kort ingeleid door Jan Smelik) met aansluitend rondleiding of zelf rondkijken.

LET OP wie wil deelnemen aan de lunch, wordt verzocht dit uiterlijk maandag 1 juni per e-mail aan de KVOK-penningmeester
door te geven: mverwijs@live.nl