Themadag ‘Van Sela tot Sweelinck’

De begeleidende rol van het orgel.

Op zaterdag 28 september organiseert de Werkgroep Landelijke Studiedagen van de KVOK een themadag over de (gemeente-)zangbegeleidende rol van het orgel. De studiedag vindt plaats in de monumentale St. Joriskerk te Amersfoort, waar gebruik gemaakt zal worden van de beide fraaie orgels. De studiedag is toegankelijk voor iedereen, de entreeprijs voor niet-leden van de KVOK is 20 euro, voor leden 15 euro.

Medewerkenden aan de dag zijn zeer deskundig op hun gebied: Jaco van der Knijff zal een inleiding geven over de geschiedenis van de begeleidende rol van het orgel door de eeuwen heen, Kees van Setten zal in zijn toelichting ingaan op de huidige theologische en muzikale verschuivingen.

De ontwikkelingen de eeuwen door zullen ook muzikaal geïllustreerd worden. De verschillende manieren en stijlen van begeleiden aan het orgel wordt verzorgd door Rien Donkersloot (hoofdorganist St.-Joriskerk).

Speciale aandacht is er voor de ‘opkomende’ alternatieve begeleidingsrol van het orgel in lichtere muziekstijlen. Aan het orgel wordt dit muzikaal begeleid en ingeleid door Harry van Wijk (organist St.-Helenakerk van Aalten), die zich op deze recentere stijlen heeft toegelegd.

Hiermee is een aantrekkelijk, gevarieerd programma ontstaan vol interactie. Met een forumdiscussie met inleiders en organisten, waarin er ruimte is voor het aanwezige publiek om vragen te stellen, zal de dag worden afgesloten. Dagvoorzitter is Bert den Hertog, landelijk bestuurslid van de KVOK.

De studiedag zal in deze opzet een informatief en educatief doel dienen. Daarnaast is er veel ruimte voor interactie met alle aanwezigen (zowel in deelname aan de samenzang als aan de forumdiscussie). De KVOK hoopt belangrijke impulsen te geven aan zowel de amateur als aan de professionele organist, door een compleet overzicht te geven met instructieve voorbeelden van stijlen uit alle eeuwen. Hierbij zullen in de modernere stijlen de grenzen van de muzikale en stilistische mogelijkheden van het orgel verkend worden. Ook in het kader van het behoud van historisch erfgoed – hoe blijven we de eeuwenoude orgels in de kerken bespelen? – hoopt de KVOK hiermee een belangrijke postieve impuls af te geven.