KVOK-studiedag Bätz

Op zaterdag 9 oktober 2021 organiseert de KVOK een landelijke studiedag in de Petruskerk (Kerkplein 5) te Woerden en in de Torenpleinkerk (Schoolstraat 5) te Vleuten voor studenten van conservatoria, orgelstudenten en organisten.
Thema van deze studiedag is Orgelmakerij Bätz. Het onderwerp wordt vanuit drie invalshoeken behandeld:
1. Aan de hand van een masterclass te Woerden, die Matthias Havinga verzorgt. Thema van de masterclass is: ‘Tussen Bach en Mendelssohn’. Werken naar keuze van: Ch. Rinck – S. Wesley – C.Ph.E. Bach – W.A. Mozart – J. Haydn – Chr. Fr. Ruppe – L. van Beethoven. Maximaal acht organisten kunnen aan deze masterclass meedoen.
2. In Vleuten verzorgen Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma een lezing met luistervoorbeelden over Gideon Thomas Bätz, het orgel in de Torenpleinkerk en de klankwereld rond de orgelbouwers Bätz. Ook Wim Diepenhorst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed levert een belangrijke bijdrage.
3. Plenaire discussie rond dit thema o.l.v. Bert den Hertog.

In Woerden en Vleuten staan recent gerestaureerde Bätz-orgels. Het J.H.H.Bätz-orgel in de Petruskerk te Woerden stamt uit 1768 en is in 2019 weer in gebruik genomen na een restauratie door orgelmaker Van Vulpen; adviseur was Peter van Dijk. In de Torenpleinkerk van Vleuten bevindt zich een door Gideon Thomas Bätz gebouwd instrument uit 1810. In mei 2020 is het orgel na restauratie door orgelmaker Van Rossum, onder adviseurschap van Jaap Jan Steensma, weer in gebruik genomen.

De studiedag begint om 10.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
Inschrijving kan plaatsvinden door het sturen van een mail met de gewenste gegevens naar studiedagen@kvok.nl. De kosten bedragen voor KVOK-leden en conservatoriumstudenten € 15,00; niet-leden van de KVOK betalen € 20,00.

In Het Orgel zijn onderstaande artikelen over de orgelmakers Bätz verschenen. Voor KVOK-leden: door in te loggen op de website van Het Orgel kunt u de artikelen raadplegen. Bent u geen lid, dan kunt u de artikelen tegen een vergoeding opvragen bij de hoofdredacteur van Het Orgel, Jan Smelik: redactie@hetorgel.nl. De kosten voor scans van artikelen bedragen: 5 euro voor de eerste vijf bladzijden/scans; 0,50 euro voor elke pagina/scan meer.

▪ Peter van Dijk, ‘Het J.H.H. Bätz-orgel in de Hervormde Kerk te Benschop’, Het Orgel jrg. 109 (2013) nr. 6, blz. 16-27.
▪ Jaap Jan Steensma, ‘«’t Was Bätz die Konstenaar» Aanvullingen op de biografie van Jan Hendrik Hartman Bätz’, Het Orgel, jrg. 111 (2015) nr. 3, blz. 34-44.
▪ Jaap Jan Steensma, ‘Bätz: drie generaties orgelbouw’, Het Orgel jrg. 113 (2017) nr. 6, blz. 3-7.
▪ Sietze de Vries, ‘Drie orgels van de derde Bätz-generatie gerestaureerd’, Het Orgel jrg. 113 (2017) nr. 6, blz. 24-31.
▪ Jaap Jan Steensma & Peter van Dijk, ‘Het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk te Amersfoort’, Het Orgel jrg. 113 (2017) nr. 6, blz. 8-23.
▪ Bert den Hertog, ‘Een orgel is een machine, maar er wordt wel magie bedreven’ – Interview met drie bespelers van beroemde Bätz-orgels: Sander van den Houten, Jan Hage en Matthias Havinga’, Het Orgel jrg. 116 (2020) nr. 4, blz. 20-27.
▪ Peter van Dijk, ‘Het J.H.H. Bätz-orgel (1768) in de Petruskerk te Woerden’, Het Orgel jrg. 116 (2020) nr. 5, blz. 12-21.

Via de website van de KVOK, alsmede in de nieuwsbrief NotaBene treft u regelmatig nadere informatie aan m.b.t. de studiedag. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de organisatoren van deze dagen te weten Bert den Hertog (bertdenhertog78@gmail.com), Kees Blijdorp (blijdorpcbe@gmail.com), en Rien Verwijs (studiedagen@kvok.nl).