Categorie

 

Fryslân


Zaterdag 7 oktober 2023 studiemiddag in de Grutte Tsjerke van Kollumerzwaag

Zaterdagmiddag 7 oktober van 13.30 tot 16.00 uur staat een studiemiddag op het programma rond het gerenoveerde orgel van de Grutte Tsjerke van Kollumerzwaag (Foarwei 97). Het orgel van deze voormalige gereformeerde de kerk is in 1980 gebouwd door Mense-Ruiter Orgelbouw. Vijftig procent van het pijpwerk was toen afkomstig van het Dekker-orgel uit 1923. In […]

Zaterdag 20 mei 2023 dagexcursie naar Loppersum en Appingedam

Zaterdag 20 mei (dagexcursie): 10.00 uur: demonstratie van het in 2019 door Bakker & Timmenga gerestaureerde De Mare/Huisz/Hinsz-orgel in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum door Stef Tuinstra. Vanaf 14.00 uur: demonstratie van het in 2017 door Reil gerestaureerde en uitgebreide De Mare/Hinsz-orgel van de Nicolaaskerk te Appingedam door Vincent Hensen-Oosterdijk.

Zaterdag 25 maart 2023 Ankertsjerke in Oudega

Zaterdagmiddag 25 maart (13.30-16.30): studiemiddag in de Ankertsjerke van Oudega (SWF) vanwege het in 2018 door Bakker & Timmenga gerestaureerde Van Dam-orgel (1873). Auke de Boer zal een inleiding houden over de Italiaanse orgelcultuur in de late 18e en de 19e eeuw. Jelle Rollema zal ter illustratie diverse orgelwerken laten horen. In de pauze houden […]

2022 jaarplan

Zaterdag  28 mei (13.30-16.30 uur): Maria-kerk Mantgum. Studiemiddag bij het recent gerestaureerde en met een Salicet 4’ en Bazuin 16’ uitgebreide Van Dam-orgel (1879, II/P). Onderwerp: Voorspelen- en begeleidingsbundels bij nieuwe liederen in het liedboek. Zaterdag 8 oktober (10.00-12.30 uur): Studieochtend rond het door Adema in 1899 gebouwde en in 2018-2021 vernieuwde en tot 39 […]

Zaterdag 20 november 2021 studiemiddag met Klaas Hoek in Raerd (Rauwerd)

Zaterdagmiddag 20 november (13.30 uur): studiemiddag met Klaas Hoek in de kerk van Raerd (Rauwerd, SWF) over zijn prikkelende visie op musiceren. Tijdens de studiemiddag zal Klaas Hoek eerst een korte toelichting geven op zijn proefschrift. Volgens hem is het uitgangspunt bij het musiceren is niet zozeer de puls van een muziekstuk (‘strak in de […]

20 maart 2021 Studiemiddag met Klaas Hoek in Raerd

Zaterdagmiddag 20 maart (2021) zal Klaas Hoek ons in de kerk van Raerd (Rauwerd, SWF) op orgel en harmoniums inwijden in zijn prikkelende visie op musiceren (zie het artikel van zijn hand in het januari-nummer van Het Orgel). Uitgangspunt daarbij is niet zozeer de puls van een muziekstuk (‘strak in de maat’), maar klank en […]

[GEANNULEERD] 14 november 2020 Studiemiddag met Klaas Hoek in Raerd

NB: Vanwege corona gaat de studiemiddag op zaterdag 14 november in Raerd niet door en voorlopig verschoven naar zaterdagmiddag 20 maart 2021. Zaterdagmiddag 14 (!) november zal Klaas Hoek ons in de kerk van Raerd (Rauwerd, SWF) op orgel en harmoniums inwijden in zijn prikkelende visie op musiceren (zie het artikel van zijn hand in […]

14 maart 2020 studiemiddag

Zaterdagmiddag 14 maart houden we onze eerste studiemiddag van dit jaar. Deze keer rond de in 2019 door Bakker & Timmenga gerestaureerde Van Dam-orgels van Longerhouw (1868) en Cornwerd (1865). We beginnen 13.30 uur in Longerhouw en vervolgen na de jaarvergadering rond 15.15 uur het programma in Cornwerd. De disposities en uitgebreide informatie over deze […]

Afdelingsnieuws Fryslân 2019

Zaterdag 9 maart 2019 studiemiddag Dearsum en Jorwert Zaterdagmiddag 9 maart organiseren we een studiemiddag rondom de orgels van Dearsum en Jorwert. We beginnen half twee uur in Dearsum, waar Adema in 1875 een opvallend instrument bouwde. Vooral de constructie van de windladen, de wonderschone Fluit Harmoniek 4’ en de Viola 4’ waren noviteiten in […]