Categorie

 

Fryslân


12 oktober 2019 najaarsstudiemiddag

Zaterdagmiddag 12 oktober houden we onze najaarsstudiemiddag. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Piet Post (1919-1979, organist van de Grote Kerk in Leeuwarden) is geboren. Het is de bedoeling dat leden (en eventuele ander belangstellenden) deze middag werken van Piet Post of tijdgenoten uitvoeren op twee van de orgels die hij gekend en […]

Zaterdag 25 mei: dagexcursie Groningen

Zaterdag 25 mei houden we onze jaarlijks dagexcursie. Deze keer naar drie zeer verschillende orgels in de stad Groningen. Vanaf tien uur zijn we te gast bij de familie Knigge in het ‘Zwitserse huis’ aan de Heresingel 13. In dit prachtige huis, gebouwd in 1894 naar een ontwerp van de Amsterdamse architect A. Salm, staat […]

Zaterdag 9 maart: studiemiddag Dearsum en Jorwert

Zaterdagmiddag 9 maart organiseren we een studiemiddag rondom de orgels van Dearsum en Jorwert. We beginnen half twee uur in Dearsum, waar Adema in 1875 een opvallend instrument bouwde. Vooral de constructie van de windladen, de wonderschone Fluit Harmoniek 4’ en de Viola 4’ waren noviteiten in Fryslân. Na lange tijd onbespeelbaar te zijn geweest […]

Historisch nieuws Fryslân 2009 – 2018

2018 historie Zaterdag 17 maart 2018 Koepelkerk te Berlikum Om 13.30 uur is de eerste bijeenkomst van dit jaar en wel in de Koepelkerk te Berlikum. We houden eerst onze jaarvergadering. Het bestuur stelt voor om als bestuurslid Jelle Rollema te benoemen. Hij zal Wim Dijkstra opvolgen als secretaris. Bezwaren tegen deze benoeming en tegenkandidaten […]