18 maart 2023 jaarvergadering en excursie KVOK Drenthe

Programma 10.00 uur: Bezoek aan het orgel van de Jacobuskerk te Rolde, Kerkbrink 5 Bij deze kerk drinken we eerst een kopje koffie. Foto: Michiel van ’t Einde. Datering: 15 August 2012. Het orgel in Rolde is in 1847 aangekocht als een geschenk van de predikant,...

Zaterdag 25 maart 2023 Ankertsjerke in Oudega

Zaterdagmiddag 25 maart (13.30-16.30): studiemiddag in de Ankertsjerke van Oudega (SWF) vanwege het in 2018 door Bakker & Timmenga gerestaureerde Van Dam-orgel (1873). Auke de Boer zal een inleiding houden over de Italiaanse orgelcultuur in de late 18e en de 19e...

Zaterdag 18 maart Protestantse kerk in Limmen

Uw afdelingsbestuur is in januari bij elkaar geweest en heeft zich beraden over de activiteiten in de toekomst. Als eerste is de jaarvergadering belegd in de Protestantse kerk in Limmen, de domicilie van uw scribent. Hier zijn wij vijf jaar geleden ook geweest dus...