Studiemiddag met Klaas Hoek

Zaterdagmiddag 20 maart (2021) zal Klaas Hoek ons in de kerk van Raerd (Rauwerd, SWF) op orgel en harmoniums inwijden in zijn prikkelende visie op musiceren (zie het artikel van zijn hand in het januari-nummer van Het Orgel). Uitgangspunt daarbij is niet zozeer de puls van een muziekstuk (‘strak in de maat’), maar klank en expressiviteit.

Klaas Hoek zal eerst zal een korte toelichting geven op zijn proefschrift. Vervolgens zal hij de speeltechnische gevolgen van zijn onderzoek toelichten aan de hand van een koraalzetting van Bach (Jesu meine Freude) en het begin van het Preludium in c moll (BWV 546, maat 1 tot 13).  Aan de collega’s die aanwezig zullen zijn heeft hij het verzoek die twee composities voor te bereiden zodat we op grond van praktisch musiceren tot een uitwisseling van standpunten kunnen komen.

Naast het Hillebrand/Van Dam-orgel zullen er die middag een groot zuigwindharmonium van Mannborg (Stil 55) uit 1911 en een groot drukwindharmonium van de Weense firma Kotykiewicz (1903) bespeeld worden. Beide instrumenten zijn voorzien van een expression-inrichting. Bij uitschakeling ervan is het instrument te bespelen als ware het een Sauer-orgel. Wie alvast kennis wil maken met de visie van Klaas Hoek kan de nodige informatie en geluidsvoorbeelden vinden op zijn website: http://www.windharmonium.nl

De studiemiddag begint om 13.30 uur. In verband met corona zullen er desinfecterende middelen aanwezig zijn. De kerk van Raerd is zo ingericht dat de 1,5 m afstand gemakkelijk in acht genomen kan worden. Deelnemers aan de studiemiddag worden in verband met de onzekere toestand rondom corona dringend verzocht zich op te geven bij de secretaris (j.rollema@planet.nl)). U ontvangt dan per mail ook de koraalzetting en het begin van het preludium (in een Liszt-editie).

Jelle Rollema